11.3.07

Epätasa-arvo terveydenhuollossa on poistettava

Suomella ei ole ylpeilemistä, sillä terveydenhuoltojärjestelmämme on hyvin epätasa-arvoinen. Länsimaista vain Yhdysvalloissa ja Portugalissa järjestelmä suosii samassa määrin rikkaita kuin Suomessa. Näin kertoo Stakesin tuore tutkimus.

Epätasa-arvon syy on terveyskeskusten lääkäripula, mutta myös kaksikanavainen rahoitusjärjestelmä. Yksityisiä lääkäripalveluja, joita maaseudulla ei juurikaan ole, käyttävät kaupunkilaiset ja varakkaampi väestö. Vähemmän varakkaille vielä Kelan korvauksen jälkeenkin jäävä omavastuuosuus on kohtuuttoman suuri. Siksi Kela-korvauksia pitää korottaa pikaisesti, jotta erot julkisen ja yksityisen hoidon välillä tasaantuisivat.

Terveyspalvelujen saatavuus varakkuuden mukaan sotii suomalaista oikeudenmukaisuutta vastaan. Se on myös kestämätön kehityssuunta siksi, että paljon hoitoa vaativat sairaudet kasaantuvat nimenomaan alempiin tuloluokkiin. Inhimillisesti ja kansantaloudellisesti on edullisinta antaa oikeaa hoitoa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Hoidon viivästyminen on raskasta ja se tulee myös tulee paljon kalliimmaksi. Laman aikana Suomessa säästettiin ennaltaehkäisevässä työssä. Nyt sinne on suunnattava lisää resursseja.